Po rozstaniu rodziców dziecko najczęściej mieszka z jednym z rodziców (o rzadkim w praktyce modelu opieki naprzemiennej nad dzieckiem pisałam tutaj: http://annamajerek.pl/blog/124-opieka-naprzemienna-nad-dzieckiem-po-rozstaniu-czyli-o-praktyce-sadow-w-tym-zakresie.html). Sposób kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie zamieszkuje już razem z nim, rodzice mogą ustalić dowolnie. W przypadku jednak gdy nie ma między nimi zgody w tej kwestii, to musi zadecydować o tym sąd i wówczas niejednokrotnie pojawiają się problemy z odbywaniem kontaktów zgodnie z ustaleniami sądu.

Obecnie coraz częściej osoby posiadające polskie obywatelstwo zawierają związki małżeńskie z cudzoziemacami. Gdy dochodzi do sytuacji, że osoba będąca obywatelem Polski chciałaby rozwiązać takie małżeństwo, pojawiają się pytania o możliwość przeprowadzenia postępowania rozwodowego przed polskim sądem.

W określonych sytuacjach przepisy prawa przewidują możliwość żądania po rozwodzie alimentów od byłego małżonka, o co można się starać zarówno w toku sprawy rozwodowej, jak również w osobnym postępowaniu po orzeczeniu przez sąd rozwodu. Jednak już w obliczu sprawy rozwodowej trzeba wiedzieć, jakie są zasady dotyczące przyznawania alimentów na rzecz drugiego małżonka. Podstawowe reguły w tej kwestii określa art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów