Udzielenie świadomej zgody na zabieg medyczny jest podstawowym prawem każdego pacjenta. W przypadku dzieci prawo to realizowane jest poprzez ich rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, a zasady udzielania zgody są zależne od wieku dziecka. Wielu rodziców obawia się, że w przypadku ich czasowej nieobecności lub problemów ze zdrowiem brak udzielenia przez nich zgody na leczenie dziecka może zagrażać jego zdrowiu. Czy taka obawa jest uzasadniona, a jeśli tak, to czy można zapobiec takiej sytuacji?

Najem okazjonalny jest szczególnym i mało jeszcze rozpowszechnionym rodzajem najmu, którego celem jest zapewnienie właścicielom mieszkań wzmocnionej ochrony przed nieuczciwymi najemcami. Najem okazjonalny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego dnia 17 grudnia 2009 r. i uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Czym zatem jest umowa najmu okazjonalnego? Wbrew nieco mylącej nazwie, trzeba powiedzieć, że jest to umowa najmu, która może być zawarta tylko na czas określony (do 10 lat), a na jej podstawie możliwe jest wynajęcie lokalu wyłącznie do celów mieszkalnych.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozwala właścicielowi, w przypadku gdy były najemca po wygaśnięciu umowy nie opuszcza wynajmowanego wcześniej lokalu, uniknąć prowadzenia postępowania sądowego o eksmisję, które trwać może nawet kilka lat.

Coraz więcej osób decyduje się na poddanie zabiegom z zakresu medycyny estetycznej i coraz częściej można usłyszeć o pacjentach, którzy nie są zadowoleni z efektów takich zabiegów.

W niektórych przypadkach można mieć do czynienia z podejrzeniem popełnienia przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej, co w toku procesu oceniają biegli sądowi z zakresu medycyny, w związku z czym wynik postępowania sądowego jest zawsze obarczony niepewnością.

Dlatego przed wszczęciem procesu, poza prawno-medyczną analizą przypadku pacjenta pod kątem możliwości wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej, warto zastanowić się, czy pacjent był prawidłowo poinformowany o możliwych konsekwencjach zabiegu lub powikłaniach, a zatem czy nie naruszono jego praw pacjenta do otrzymania kompletnych informacji o zabiegu i do udzielenia świadomej zgody na zabieg, co może być źródłem jego niezadowolenia z efektów zabiegu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Tu jesteśmy