Media społecznościowe są w wielu branżach bardzo efektywnym sposobem dotarcia przez przedsiębiorców do klienta, a ich popularność jako środka promocji i reklamy dynamicznie rośnie.

Pracodawcy coraz częściej zamieszczają na portalach społecznościowych zdjęcia swoich pracowników, a także, co w ostatnim czasie staje się szczególnie popularne, przygotowują filmy promocyjne z ich udziałem dotyczące prowadzonej przez siebie działalności.

Korzystając z większej swobody w zakresie treści i formy przekazów marketingowych w mediach społecznościowych, trzeba jednak pamiętać, aby zdjęcia i nagrania video ukazujące wizerunek pracowników oraz innych osób, które brały w nich udział, były wykorzystywane zgodnie z prawem. Pozwoli to wyeliminować ryzyko ewentualnych sporów na tym tle, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy.

Dnia 30 grudnia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował na stronie internetowej UOKiK tzw. ostrzeżenie konsumenckie dotyczące stron internetowych www.ale-gratka.pl, www.bez-posrednikow.pl, www.ofertynet.com.pl, www.ale-gratka.com, www.alegratka.eu oraz www.top-gratka.pl, w którym wskazał na istnienie szczególnie uzasadnionego podejrzenia, że stosują one niezgodne z prawem praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Co najistotniejsze, prezes UOKiK wyjaśnił, że konsumenci którzy zamieścili oferty na w/w stronach internetowych nie zawarli ważnych umów, a zatem nie obciążają ich żadne zobowiązania finansowe z tego tytułu.

Mechanizm działania w/w stron internetowych, na których klienci mogli zamieszczać ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, był podobny. Zainteresowani składali przez Internet zamówienie, by opublikować swoją ofertę, co potwierdzali za pomocą przycisku, który nie wskazywał, aby wiązało się to z obowiązkiem zapłaty za usługę.

Wraz z początkiem 2016 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach dotyczących mediacji w sprawach cywilnych, a zatem obejmujących w szczególności spory rodzinne, spadkowe, pracownicze i handlowe. Jest to wynikiem wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Po pierwsze warto zauważyć, że wprowadzone zostały zmiany, które są bardzo korzystne dla wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować rozwiązać swój problem prawny w drodze mediacji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Tu jesteśmy