Slide6-2 Slide6-3 Slide6

Media społecznościowe są w wielu branżach bardzo efektywnym sposobem dotarcia przez przedsiębiorców do klienta, a ich popularność jako środka promocji i reklamy dynamicznie rośnie.

Pracodawcy coraz częściej zamieszczają na portalach społecznościowych zdjęcia swoich pracowników, a także, co w ostatnim czasie staje się szczególnie popularne, przygotowują filmy promocyjne z ich udziałem dotyczące prowadzonej przez siebie działalności.

Korzystając z większej swobody w zakresie treści i formy przekazów marketingowych w mediach społecznościowych, trzeba jednak pamiętać, aby zdjęcia i nagrania video ukazujące wizerunek pracowników oraz innych osób, które brały w nich udział, były wykorzystywane zgodnie z prawem. Pozwoli to wyeliminować ryzyko ewentualnych sporów na tym tle, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy.

Zasady rozpowszechniania wizerunku osób trzecich regulują przede wszystkim przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.), a w przypadku wizerunku pracowników również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).

W świetle wskazanych powyżej regulacji istnieje obowiązek uzyskania przez pracodawcę zgody na wykorzystywanie przy tworzeniu zdjęć i filmów promocyjnych wizerunku swoich pracowników, oraz oczywiście innych osób, których wizerunek ma być rozpowszechniany, a zgodę taką na potrzeby ewentualnego późniejszego sporu warto uzyskać w formie pisemnej. W wielu przypadkach zamiast uzyskania zgody, wskazanym będzie zawarcie umowy dotyczącej zasad udostępnienia wizerunku, by określić całokształt relacji prawnych w tym zakresie między stronami.

Jakkolwiek przepisy wprowadzają wyjątki od zasady uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku pracowników i osób trzecich, w celu pełnego zabezpieczenia swojej sytuacji prawnej pracodawca powinien zadbać o uzyskanie pozwoleń na wykorzystywanie wizerunku wszystkich osób, które pojawiają się na zdjęciach i filmach promocyjnych lub zawarcie stosownych umów.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 81 prawa autorskiego: ,,Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie”. Nawet jednak w takim przypadku, gdy doszło do zapłaty wynagrodzenia za udział w sesji zdjęciowej lub w nagraniu filmu, najczęściej koniecznym jest uzyskanie pisemnej zgody na rozpowszechnianie cudzego wizerunku.

Trzeba bowiem wiedzieć, że w przypadku sporu w sądzie między przedsiębiorcą a osobą, której wizerunek wykorzystał on w swojej działalności marketingowej, to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, jaki był zakres udzielonego mu pozwolenia na rozpowszechnienie cudzego wizerunku, a zatem w szczególności na jaki czas zgoda została udzielona i w jakich mediach społecznościowych lub w jaki inny sposób wizerunek tej osoby mógł być wykorzystywany.

Znajduje to potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03 (Legalis), w którym podkreślono, że: ,,ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek”.

Należy również mieć świadomość, że zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. W związku z tym przygotowując treść zezwolenia lub umowy dotyczącej wykorzystania przez przedsiębiorcę wizerunku osoby trzeciej należy zadbać o wprowadzenie takich zobowiązań, które zminimalizują ryzyko cofnięcia zgody i ustalą zasady odpowiedzialności odszkodowawczej osoby, która cofnęła zgodę na publikację swojego wizerunku. Brak uregulowania tej kwestii nie oznacza, że nie będzie możliwym kierowanie przez przedsiębiorcę wobec takiej osoby roszczeń z tytułu wyrządzonej mu szkody, jednakże jego sytuacja prawna stanie się znacznie trudniejsza.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adwokat Anna Majerek

 

Oferta dla klientów indywidualnych

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Bukowińska 24a lok. 114 (IV piętro)
02-703 Warszawa