Slide6-2 Slide6-3 Slide6

Coraz więcej osób decyduje się na poddanie zabiegom z zakresu medycyny estetycznej i coraz częściej można usłyszeć o pacjentach, którzy nie są zadowoleni z efektów takich zabiegów.

W niektórych przypadkach można mieć do czynienia z podejrzeniem popełnienia przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej, co w toku procesu oceniają biegli sądowi z zakresu medycyny, w związku z czym wynik postępowania sądowego jest zawsze obarczony niepewnością.

Dlatego przed wszczęciem procesu, poza prawno-medyczną analizą przypadku pacjenta pod kątem możliwości wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej, warto zastanowić się, czy pacjent był prawidłowo poinformowany o możliwych konsekwencjach zabiegu lub powikłaniach, a zatem czy nie naruszono jego praw pacjenta do otrzymania kompletnych informacji o zabiegu i do udzielenia świadomej zgody na zabieg, co może być źródłem jego niezadowolenia z efektów zabiegu.

Błąd w sztuce lekarskiej i brak udzielenia przez pacjenta świadomej zgody na zabieg to dwie różne sytuacje i choć każda z nich umożliwia pacjentowi kierowanie roszczeń majątkowych przeciwko lekarzowi lub placówce medycznej, to każda z nich powinna być osobno przeanalizowana przed wszczęciem sprawy sądowej, a następnie opisana w pozwie i przedstawiona sądowi. Sformułowanie roszczeń dotyczących obu w/w sytuacji, jeśli oczywiście jest uzasadnione w świetle stanu faktycznego sprawy, zwiększa szanse na wygranie procesu.

Porządkowo trzeba wskazać, że lekarz może ponosić odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną za naruszenie praw pacjenta, w szczególności za tzw. błąd w sztuce lekarskiej. Ponadto odpowiedzialność cywilną może ponosić placówka medyczna, w którym dany lekarz jest zatrudniony. W tym artykule poruszona jest natomiast jedynie kwestia odpowiedzialności cywilnej lekarza i placówek medycznych. Co więcej omówiona została w kontekście spraw z zakresu medycyny estetycznej, bowiem są one przez sądy nieco inaczej oceniane niż sprawy z innych obszarów medycyny.

Przede wszystkim, należy mieć na uwadze, jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2000 r., sygn. akt: III CKN (Legalis), że: ,,przy zabiegach chirurgiczno - plastycznych nie sposób przyjmować odpowiedzialności za rezultat. Zabieg ten jest kwalifikowany jako zobowiązanie staranności, a odpowiedzialności lekarza nie powoduje fakt, iż nie osiągnięto rezultatów przyrzeczonych przez lekarza, pomimo dołożenia staranności”.

Zatem trzeba mieć świadomość, że w toku postępowania sądowego dotyczącego błędu w sztuce lekarskiej przy wykonywaniu zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, będą powołani biegli lekarze, których zadaniem będzie ustalenie, czy lekarz dochował należytej staranności wykonując zabieg, a nie czy udało mu się osiągnąć zamierzony efekt zabiegu. Może się bowiem okazać, że planowany efekt zabiegu nie był możliwy w danym przypadku do osiągnięcia, a  powikłań nie można było przewidzieć. Tak ocenili biegli oraz sąd w w/w sprawie dotyczącej operacji plastycznej stwierdzając, że: ,,skłonność do kosmetycznego bądź niekosmetycznego przerastania tkanek, gojenia się blizn – jest sprawą osobniczą, niemożliwą do przewidzenia”.

W takim przypadku, gdy sąd dojdzie do wniosku, że lekarz nie popełnił błędu w sztuce lekarskiej, to sprawa zakończy się oddaleniem roszczeń pacjenta, jeśli wobec lekarza lub szpitala skierowano jedynie roszczenia dotyczące błędu medycznego.

Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że gdy pacjent jest niezadowolony z efektów zabiegu medycyny estetycznej, to oprócz analizy sprawy pod kątem oceny prawdopodobieństwa wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej, zasadnym jest przeanalizowanie, czy pacjent otrzymał odpowiednie informacje o zabiegu i czy udzielił tzw. świadomej zgody na zabieg, co jest podstawowym prawem pacjenta stosownie do treści art. 9 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) oraz art. 31 i 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.).

Udzielenie świadomej zgody na zabieg przez pacjenta ma miejsce wtedy, gdy został on należycie poinformowany o celu, przebiegu i co najważniejsze o możliwych powikłaniach i skutkach zabiegu. W przypadku zabiegów z zakresu medycyny estetycznej te informacje muszą być zdecydowanie bardziej szczegółowe niż w przypadku zabiegów ratujących życie lub zdrowie, bo przecież pacjent nie jest zmuszony im się poddawać.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt: II CSK 337/09 (Legalis) podkreślono, że: ,,W orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje się, że zakres udzielanych pacjentowi informacji musi być uzależniony od rodzaju zabiegu […]. Zakres ten sięga najdalej w przypadku zabiegów przeprowadzanych wyłącznie dla celów estetycznych”. Stwierdzono również, że w przypadku zabiegów z zakresu medycyny estetycznej pacjent powinien być poinformowany nawet o rzadkich powikłaniach.

Zatem w sytuacji, gdy pacjent nie był należycie poinformowany o możliwych powikłaniach po zabiegu czy też po prostu o możliwości niewystąpienia pożądanego efektu, może dochodzić na drodze sądowej zadośćuczynienia z tego tytułu. Co istotne, to roszczenie przysługuje mu niezależnie od tego, czy lekarz dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej.

Co równie istotne, warto wiedzieć, że to na lekarzu spoczywa ciężar udowodnienia, że udzielił pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji na temat zabiegu, co stanowi odstępstwo od typowych zasad procesu.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adwokat Anna Majerek

 

Oferta dla klientów indywidualnych

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Bukowińska 24a lok. 114 (IV piętro)
02-703 Warszawa