Obecnie coraz częściej osoby posiadające polskie obywatelstwo zawierają związki małżeńskie z cudzoziemacami. Gdy dochodzi do sytuacji, że osoba będąca obywatelem Polski chciałaby rozwiązać takie małżeństwo, pojawiają się pytania o możliwość przeprowadzenia postępowania rozwodowego przed polskim sądem.

Tematykę rozwodu obywatela polskiego z obywatelem innego kraju UE reguluje odpowiednie rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., natomiast rozwodu z obywatelem kraju spoza UE przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1103 i 1103 (1)).

Zgodnie z tymi regulacjami osoba posiadająca obywatelstwo polskie może złożyć pozew o rozwód przed polskim sądem przeciwko małżonkowi, który nie ma obywatelstwa polskiego, jeżeli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

-  mieszka na stałe od przynajmniej sześciu miesięcy w Polsce w dniu złożenia pozwu o rozwód,

- oboje małżonkowie mieszkają na stałe w Polsce,

- małżonek posiadający obywatelstwo innego kraju mieszka na stałe w Polsce,

- w Polsce znajduje się ostatnie wspólne stałe miejsce zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich nadal na stałe mieszka w Polsce.

Ponadto, w przypadku gdy małżonkowie złożą wspólnie pozew o rozwód, wystarczy, aby tylko jedno z nich mieszkało na stałe w Polsce.

Odrębną kwestią, której trzeba być świadomym jest fakt, że możliwość przeprowadzenia rozwodu przed polskim sądem nie zawsze oznacza, że sąd polski będzie stosował polskie przepisy dotyczące zasad orzekania rozwodu. Może się zdarzyć, że sąd polski będzie zobowiązany orzekać rozwód stosując przepisy prawa innego kraju. Trzeba natomiast wiedzieć, że regulacje prawne obcego państwa mogą przewidywać odmienne zasady udzielania rozwodów niż prawo polskie.

Kwestia tego, jakie prawo krajowe będzie stosowane przez polski sąd w sprawie o rozwód określona jest w art. 54 Prawa międzynarodowego prywatnego z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792 ze zm.).

W świetle tej regulacji w przypadku prowadzenia sprawy o rozwód przed polskim sądem, gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem, a drugi małżonek również posiada to samo obywatelstwo, to stosuje się prawo ojczyste kraju, którego obywatelstwo oboje posiadają.

Gdy małżonkowie nie mają obywatelstwa tego samego kraju to stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwodu wspólne miejsce zamieszkania.

Jeśli natomiast małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwodu wspólnego miejsca zamieszkania to stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, jeżeli jedno z nich dalej w tym kraju zamieszkuje.

W przypadku gdy żadna z tych reguł uzasadniających wybór prawa określonego kraju nie pozwala określić, jakie prawo krajowe należy zastosować, to stosuje się prawo polskie.

Dlatego planując rozwód z obywatelem innego kraju, bardzo istotnym jest ustalenie przed rozpoczęciem procesu, czy sąd polski będzie mógł orzec rozwód, a także czy będzie stosował przepisy polskie czy też innego kraju. Ustalenie tych dwóch kwestii ma zasadnicze znaczenie, by ocenić, czy sąd udzieli małżonkom rozwodu, a także na jakich zasadach.

 W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 adwokat Anna Majerek

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Tu jesteśmy