Slide6-2 Slide6-3 Slide6

Po rozstaniu rodziców dziecko najczęściej mieszka z jednym z rodziców (o rzadkim w praktyce modelu opieki naprzemiennej nad dzieckiem pisałam tutaj: http://annamajerek.pl/blog/124-opieka-naprzemienna-nad-dzieckiem-po-rozstaniu-czyli-o-praktyce-sadow-w-tym-zakresie.html). Sposób kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie zamieszkuje już razem z nim, rodzice mogą ustalić dowolnie. W przypadku jednak gdy nie ma między nimi zgody w tej kwestii, to musi zadecydować o tym sąd i wówczas niejednokrotnie pojawiają się problemy z odbywaniem kontaktów zgodnie z ustaleniami sądu.

Zawsze warto wcześniej spróbować porozumieć się z byłym partnerem w kwestii kontaktów z dzieckiem, w czym szczególnie może pomóc mediacja – rozmowy z udziałem bezstronnej osoby trzeciej, która pomoże w prowadzeniu rozmów i dojściu do porozumienia.

Jeśli bowiem rodzice porozumieją się w tej materii, to daje to zdecydowanie większą szansę niż rozstrzygnięcie sądu na to, że nie będzie późniejszych problemów z odbywaniem kontaktów z dzieckiem zgodnie z ustaleniami.

Często jednak znalezienie porozumienia nie jest możliwe i zasady kontaktów z dzieckiem ustala sąd, a następnie rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, napotyka problemy z odbywaniem z nim kontaktów.

Również w takiej sytuacji warto podjąć rozmowy lub mediację z byłym partnerem, by doprowadzić do sytuacji, w której kontakty z dzieckiem będą odbywały się zgodnie z ustaleniami sądu.

Jednak jeśli nie przyniesienie to efektów, to jako ostateczność można rozważyć podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Istnieje możliwość nałożenia przez sąd na rodzica, który utrudnia kontakty z dzieckiem, obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde takie działanie, a cała procedura została opisana w art. 598¹⁵-598²² Kodeksu postępowania cywilnego.

Można zainicjować takie postępowanie, jeśli sposób kontaktów rodzica z dzieckiem został formalnie ustalony, tj.: w wyroku lub postanowieniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, a drugi rodzic nie respektuje tych zasad.

Co istotne, ukarany może zostać nie tylko ten z rodziców, który utrudnia kontakty z dzieckiem, ale również rodzic, który nie kontaktuje się z dzieckiem, bo trzeba pamiętać, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to nie tylko prawo rodzica, ale także obowiązek. Ukarani mogą być również rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, ale nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Postępowanie przed sądem rodzinnym dotyczące nałożenia obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rodzica, który nie respektuje zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe.

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do sądu o wydanie postanowienia, w którym sąd ustali, że w przypadku gdy rodzic nie będzie w dalszym ciągu przestrzegał ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem, to za każde naruszenie przez niego obowiązków sąd nałoży na niego nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jej wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej rodzica, na którego może być nałożony w przyszłości obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, ale co istotne, nie jest ustalona w przepisach dolna ani górna granica tej sumy.

W przypadku gdy po wydaniu takiego postanowienia nastąpią kolejne sytuacje, w których rodzic, któremu sąd zagroził zapłatą sumy pieniężnej, będzie naruszał zasady dotyczące kontaktów z dzieckiem, sąd wyda na wniosek drugiego rodzica kolejne postanowienie, w którym nakaże zapłatę wcześniej ustalonej sumy pieniężnej za każdy przypadek niewłaściwego zachowania rodzica. Zapłata następuje na rzecz drugiego rodzica, którego prawa zostały naruszone.

Jak wskazywałam na początku, bardzo zalecam podejmowanie prób ugodowego porozumienia się z byłym partnerem w kwestiach dotyczących kontaktów z dziećmi, jednak gdy nie jest to możliwe, warto rozważyć wszystkie możliwości prawne.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego: 501 411 909.

adw. Anna Majerek

 

Oferta dla klientów indywidualnych

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Tu jesteśmy