Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom wsparcie prawne z zakresu prawa pracy poprzez:

- udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych i reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach pracowniczych,

- pomoc przy przygotowywaniu projektów umów o pracę i innych umów zawieranych z pracownikami, a także przy ich zmienianiu lub rozwiązywaniu,

- przygotowywanie projektów umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,

- doradztwo prawne przy zatrudnianiu obcokrajowców na terenie kraju oraz obywateli Polski poza granicami kraju.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów