Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej we wskazanym poniżej zakresie:

- prowadzi negocjacje oraz postępowania sądowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz praw do znaku towarowego,

- doradza i sporządza opinie prawne w kwestiach dotyczących ochrony praw do utworów (literackich, muzycznych, reklamowych, architektonicznych i innych) oraz ochrony znaków towarowych,

- uczestniczy w negocjacjach dotyczących obrotu prawami do utworów i znaków towarowych oraz przygotowuje projekty umów,

- doradza w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej w Internecie oraz w zakresie świadczenia usług przez Internet.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów