Adwokat Anna Majerek oferuje przedsiębiorcom pomoc na wszystkich etapach dochodzenia należnych im roszczeń pieniężnych. Oferta kancelarii obejmuje:

- reprezentację w sporach z dłużnikami w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz  utrzymywanie stałej współpracy z komornikami,

- prowadzenie dodatkowych postępowań sądowych w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec dłużników przeciwko innym podmiotom m.in. członkom zarządu spółek z o.o., jak również przeciwko osobom trzecim, którym dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela,

- przygotowywanie w imieniu przedsiębiorców zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku podjęcia przez dłużników działań mających na celu pokrzywdzenie wierzyciela lub innych działań o charakterze przestępczym i występowanie w imieniu pokrzywdzonych przedsiębiorców w toku postępowań karnych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów