Kancelaria prawna oferuje Państwu wszechstronną pomoc z zakresu prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne oraz reprezentując Państwa w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w toku negocjacji.

Oferta kancelarii obejmuje:

- pomoc prawną w sporach dotyczących należności pieniężnych, w dochodzeniu ich na drodze sądowej, a następnie na etapie postępowania egzekucyjnego,

- prowadzenie spraw sądowych o odszkodowania lub zadośćuczynienia przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom, w tym również spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych,

- przygotowywanie projektów umów i pomoc prawną w sporach związanych z niewykonaniem umów lub ich rozwiązaniem, w tym również umów developerskich,

- prawne wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości, w szczególności: pomoc w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, w kwestiach uregulowania zarządu nieruchomością i współwłasności nieruchomości, a także przy zawieraniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, umów kredytu hipotecznego oraz umów dożywocia,

- doradztwo prawne w sprawach lokalowych i spółdzielczych, w szczególności w sprawach dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokalu lub ustalenia praw do lokalu na drodze sądowej oraz w postępowaniach o eksmisję, zapłatę czynszu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów