Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń oraz reprezentowanie osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak również osób pokrzywdzonych przestępstwem, przed organami ścigania: policją i prokuraturą oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Z uwagi na fakt, że duże znaczenie dla przebiegu całego postępowania karnego mają pierwsze czynności procesowe i oświadczenia składane przez uczestników postępowania, od pierwszego kontaktu z klientem kancelaria podejmuje szybkie i możliwie wszechstronne działania, co ma szczególne znaczenie w sprawach, w których może zostać lub został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kancelaria świadczy również pomoc na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności:
- w sprawach zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
- w sprawach dotyczących zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,
- w sprawach dotyczących odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
- w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów