Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych i dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego za błędy w sztuce lekarskiej oraz z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Oferta kancelarii obejmuje:

- dokonanie wstępnej oceny sprawy pod kątem medyczno-prawnym i ustalenie, czy istnieją przesłanki do podejmowania stosownych kroków prawnych oraz pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniej drogi dochodzenia roszczeń,

- prowadzenie negocjacji z personelem i dyrekcją podmiotów medycznych oraz ich ubezpieczycielami,

- reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w postępowaniach cywilnych o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej i naruszenia praw pacjenta, a także przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które stanowią w pewnym zakresie alternatywę dla postępowania przed sądami powszechnymi,

- udział w imieniu pokrzywdzonych w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych dotyczących błędów lekarskich w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych,

- pomoc prawną oraz reprezentację lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, w których postawiono im zarzuty dotyczące błędów w sztuce lekarskiej i naruszeń praw pacjenta.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów