Kancelaria świadczy wszechstronne usługi z zakresu prawa pracy.

Oferta kancelarii obejmuje:

- prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, a także spraw o zapłatę należnych wynagrodzeń, w tym również za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz świadczeń za niewykorzystany urlop, odpraw i diet,

- pomoc we wszelkich kwestiach dotyczących zawierania i wykonywania umów o pracę, jak również innych umów, na podstawie których świadczona jest praca: umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług czy też kontraktów menadżerskich,

- reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, a także w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów