Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rodzinnych, dążąc do najlepszych rozwiązań mających na względzie dobro dzieci i zabezpieczenie sytuacji materialnej rodziny.

Podczas spotkań w kancelarii dla osób rozważających rozwód zostaną Państwu przedstawione reguły i specyfika prowadzenia postępowania rozwodowego z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, kwestie zasad dotyczących ustalania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci i małżonka oraz kontaktów rodzica z dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej, co jest lub może być przedmiotem postępowania rozwodowego.

Prowadząc sprawy rozwodowe kancelaria przykłada szczególną wagę do zabezpieczenia Państwa interesów na drodze sądowej w toku prowadzonych postępowań.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw sądowych dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, a także pomaga przy zawieraniu porozumień w przedmiocie pozasądowego podziału majątku, doradzając przy wyborze jednego z tych rozwiązań i prowadząc negocjacje w tym zakresie.

Oferuje również pomoc prawną we wszelkich innych sprawach rodzinnych, w szczególności dotyczących alimentów, kontaktów między rodzicami a dzieckiem, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa i w sprawach o ubezwłasnowolnienie, a także zajmuje się sprawami rodzinnymi o charakterze międzynarodowym, w tym również tzw. sprawami dotyczącymi uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców prowadzonymi w trybie Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów