Adwokat Anna Majerek jest stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a mediacją w praktyce i naukowo zajmuje się od 2009 roku. Prowadzi w kancelarii postępowania mediacyjne, co jest możliwe w sprawach, w których nie udzielała wcześniej żadnej ze stron pomocy prawnej jako adwokat, by zachować pełną neutralność w sporze zgodnie z zasadami mediacji.

Kilka słów zatem o samej mediacji.

Mediacje  polegają na prowadzeniu negocjacji między stronami sporu przy udziale i pomocy bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

Rozwiązywanie sporów prawnych na drodze mediacji ma długą tradycję przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Obecnie mediacje szybko rozwijają się również w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej stając się coraz popularniejszą metodą rozwiązywania konfliktów w rodzinie, pracy i w  biznesie.

Mediacje opierają się na kilku fundamentalnych zasadach, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa:

- dobrowolności udziału każdej ze stron w mediacji na wszystkich etapach rozmów,

- bezstronności i neutralności osoby mediatora, który nie jest zaangażowany w konflikt i nie rozstrzyga sporu, a jedynie pomaga stronom w znalezieniu porozumienia,

- poufności mediacji.

Mediacje mogą być prowadzone niemal we wszystkich rodzajach spraw: cywilnych, handlowych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, zarówno w toku postępowań sądowych, jak również przed ich ewentualnym wszczęciem, by spróbować zapobiec konieczności rozwiązywania sporu przed sądem.

Stają się coraz bardziej popularne, bowiem pozwalają uniknąć stresu i niepewności związanej z przebiegiem i efektami postępowania sądowego, a ostateczny wynik mediacji – treść ugody zależy wyłącznie od stron. Ponadto trwają znacznie krócej niż postępowania sądowe i wiążą się ze zdecydowanie niższymi kosztami, a także umożliwiają zachowanie sporu w dyskrecji.

Mediacje mogą zakończyć się znalezieniem przez strony porozumienia i zawarciem ugody lub też brakiem dojścia do porozumienia. Praktyka krajów bardziej doświadczonych w mediacji niż Polska wskazuje, że ponad połowa spotkań mediacyjnych kończy się ugodą, a gdy do tego nie dochodzi, to rozmowy przeprowadzone w toku mediacji często ułatwiają i usprawniają dalsze prowadzenie sprawy stronom.

Warto ponadto wiedzieć, że ugody zawarte na skutek mediacji przeprowadzonych w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych, spadkowych i pracowniczych po zatwierdzeniu przed sąd i nadaniu im klauzuli wykonalności mogą podlegać egzekucji tak samo jak wyroki sądów.

 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów