Mediacje

Mediacje

Chciałabym Państwu powiedzieć trochę o mediacjach, bo wiem z doświadczenia, że wiele sporów prawnych może zakończyć się porozumieniem, co pozwala oszczędzić wiele stresu, wydatków i czasu.

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się jako mediator prowadzeniem mediacji w sprawach cywilnych, czyli między innymi w sprawach: rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych i związanych z prawem pracy.

Jestem mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i stałym mediatorem w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Prowadzę mediacje zarówno w sprawach, które toczą się już w sądzie, jak również tzw. mediacje pozasądowe, które są prowadzone, by uniknąć sporu sądowego.

Postępowania mediacyjne stają się w Polsce coraz bardziej znane, jednak chciałabym Państwu przedstawić kilka najważniejszych informacji o mediacji:

Mediacja to spotkanie dwóch lub więcej osób przy udziale i pomocy osoby trzeciej – mediatora (lub mediatorów), którego celem jest znalezienie przez samych zainteresowanych rozwiązania ich problemu.

Spotkania mediacyjne odbywają się poza sądem, w kancelarii mediatora lub w innym wybranym przez uczestników miejscu.

Mediacje cieszą się dużą skutecznością. Dla przykładu: w 2015 r. około 45% spraw rodzinnych, które sądy skierowały do mediacji, zakończyło się porozumieniem. (źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-dotyczace-mediacji)

Postępowanie mediacyjne może skończyć się zawarciem porozumienia – ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd, co jest szybką i bezpłatną procedurą, ma takie samo znaczenie jak wyrok sądu.

O mediacji warto pomyśleć zanim nasza sprawa trafi do sądu i skorzystać z pomocy mediatora, by spróbować uniknąć procesu sądowego.

Jednak, gdy nasza sprawa jest już w sądzie, to również, w każdym momencie, można złożyć wniosek do sądu o skierowanie sprawy do mediacji, możliwe jest także wskazanie wybranego przez siebie mediatora.

Postępowanie mediacyjne najczęściej polega na osobistych spotkaniach uczestników (czasem z udziałem pełnomocników) z mediatorem, ale może również toczyć się za pośrednictwem Internetu lub telefonów.

Mediacja ma wiele zalet. Jeśli porównamy ją do procesu w sądzie, to trzeba powiedzieć, że:

  • jest znacznie mniej stresująca,
  • jest dużo tańsza,
  • jest o wiele szybsza,
  • pozwala zachować sprawę w poufności,
  • jest skuteczniejsza (ugody zawarte przed mediatorem są w przeważającej większości dobrowolnie wykonywane przez osoby, które je zawarły; natomiast dobrowolne wykonywanie wyroków sądowych jest rzadsze),
  • można znaleźć takie rozwiązanie sprawy, które nie mogłoby zostać zawarte w wyroku (np. strony procesują się o zapłatę, a w ugodzie postanawiają, że jedna ze stron wykona pewne prace na rzecz drugiej strony),
  • uczestnicy mediacji sami decydują, jak sprawa się zakończy, nie czekają w niepewności na wyrok sądu.

Trzeba również powiedzieć o kilku podstawowych zasadach mediacji:

  • mediacja jest dobrowolna,
  • mediator ma obowiązek być bezstronnym i nie może narzucać uczestnikom mediacji sposobu rozwiązania ich sprawy, to sami uczestnicy mediacji decydują o tym, jak rozwiążą swój problem,
  • mediacja jest poufna.

Gdyby chcieli się Państwo dowiedzieć więcej na temat mediacji lub zasad prowadzenia przeze mnie postępowań mediacyjnych, to zapraszam do kontaktu.
Zadzwoń lub napisz do mnie

Warszawa

 • +48 501 411 909
 • kancelaria@annamajerek.pl
 • ul. Bukowińska 24a lok. 114 (IV piętro),
  02-703 Warszawa
Przewiń do góry