Prawo

Zakres usług

.01

Prawo cywilne

Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych spraw cywilnych. Zajmuję się przede wszystkim sprawami dotyczącymi należności pieniężnych, w tym odszkodowań, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, a także pomocą w sprawach lokalowych i dotyczących nieruchomości.

Prowadzę również sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych (m.in. dobrego imienia) oraz prawa autorskiego.

.02

Sprawy rodzinne i spadkowe

Duża część mojej pracy zawodowej koncentruje się na prowadzeniu spraw rodzinnych i spadkowych.

Pomogę Państwu przejść przez postępowania sądowe, negocjacje i postępowania mediacyjne w sprawach rozwodowych, dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Zajmuję się również sprawami spadkowymi, co obejmuje m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dokonywanie działów spadku i prowadzenie spraw o zachowek.

.03

Sprawy medyczne

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie spraw cywilnych, karnych i dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu medycznego i placówek medycznych za błędy w sztuce lekarskiej oraz z tytułu naruszenia praw pacjenta.

W sprawach medycznych reprezentowałam zarówno pacjentów, jak i lekarzy, co daje mi szeroką perspektywę przy prowadzeniu takich postępowań.

.04

Sprawy zawodowe

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Pomogę Państwu w sporach sądowych, negocjacjach i mediacjach dotyczących kwestii związanych z negocjowaniem zawarcia umowy o pracę, rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzenia, mobbingiem czy nierównym traktowaniem.

Pomogę Państwu również w takich sytuacjach, w których współpraca zawodowa nawiązana została na podstawie innych umów niż umowa o pracę.

Zadzwoń lub napisz do mnie

Warszawa

  • +48 501 411 909
  • kancelaria@annamajerek.pl
  • ul. Bukowińska 24a lok. 114 (IV piętro),
    02-703 Warszawa
Przewiń do góry